Victory Fly Past Memorial (Zwycięski Przelot) (fot. Jacek Szustakowski)

Victory Fly Past Memorial (Zwycięski Przelot) (fot. Jacek Szustakowski)