Uroczystości pogrzebowe śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora (fot. LAW)

Uroczystości pogrzebowe śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora (fot. LAW)