Szkolenie w specjalności ruch lotniczy w LAW (fot. Piotr Raszewski)

Szkolenie w specjalności ruch lotniczy w LAW (fot. Piotr Raszewski)