Szkolenie lotników w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego (fot. pt. mar. Patryk Kiedrowski)

Szkolenie lotników w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego (fot. pt. mar. Patryk Kiedrowski)