Smoke oil – esencja pokazów lotniczych (fot. Łukasz Gancarz)

Smoke oil  – esencja pokazów lotniczych (fot. Łukasz Gancarz)