S-70i Black Hawk z żołnierzami GROM-u na pokładzie w locie (fot. Michał Niwicz)

S-70i Black Hawk z żołnierzami GROM-u na pokładzie w locie (fot. Michał Niwicz)