Rozporządzenie EU odnośnie dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych, 08.2020

Rozporządzenie EU odnośnie dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych, 08.2020