Prezes Aeroklubu Słupskiego Władysła Pędziwiatr

Prezes Aeroklubu Słupskiego Władysła Pędziwiatr