Prace podczas przekształcania starej drogi startowej w drogę kołowania (fot. Skanska)

Prace podczas przekształcania starej drogi startowej w drogę kołowania (fot. Skanska)