ppłk pil. Marek Kejna z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (fot. mjr Grzegorz Grabarczuk)

ppłk pil. Marek Kejna z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (fot. mjr Grzegorz Grabarczuk)