Portret prof. Stanisława Kusia w AOS w Bezmiechowej (fot. D. Gębarowski)

Portret prof. Stanisława Kusia w AOS w Bezmiechowej (fot. D. Gębarowski)