Polska przystąpiła do europejskiego Konsorcjum SST (fot. polsa.gov.pl)

Polska przystąpiła do europejskiego Konsorcjum SST (fot. polsa.gov.pl)