Podsumowanie 1 roku działalności ośrodka ARCC w PAŻP (fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek)

Podsumowanie 1 roku działalności ośrodka ARCC w PAŻP (fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek)