Paweł Domański, sokolnik z 32.BLT z Verą, jastrzębiem amerykańskim (fot. st. chor. Leszczek Jóźwik)

Paweł Domański, sokolnik z 32.BLT z Verą, jastrzębiem amerykańskim (fot. st. chor. Leszczek Jóźwik)