Ograniczenia w związku z Paradą Lotniczą w dniach 12-15 sierpnia 2019. TS: 411-419 i 424.

Ograniczenia w związku z Paradą Lotniczą w dniach 12-15 sierpnia 2019. TS: 411-419 i 424.