Od lewej: Jerzy Wędrychowski, Stanisław Skarżyński, Stanisław Rogalski (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Od lewej: Jerzy Wędrychowski, Stanisław Skarżyński, Stanisław Rogalski (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)