Modlin (prace remontowe przy drodze startowej)

Modlin (prace remontowe przy drodze startowej)