Model samolotu Piryt (fot. archiwum lotniczepodkarpackie.pl)

Model samolotu Piryt (fot. archiwum lotniczepodkarpackie.pl)