Materiały z warsztatów dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)

Materiały z warsztatów dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)