Konsultacje społeczne PAŻP projektu modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów / styczeń 2018

Konsultacje społeczne PAŻP projektu modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów / styczeń 2018