Kierunki przemieszczania się skoczków „A” i „B” (fot. A. Wantoła)

Kierunki przemieszczania się skoczków „A” i „B” (fot. A. Wantoła)