Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (fot. PAŻP)

Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (fot. PAŻP)