Janusz Janiszewski, Prezes PAŻP podczas III Kongresu Rynku Lotniczego (fot. PAŻP)

Janusz Janiszewski, Prezes PAŻP podczas III Kongresu Rynku Lotniczego (fot. PAŻP)