Janusz Janiszewski, prezes PAŻP, na World ATM Congress 2021 (fot. PAŻP)

Janusz Janiszewski, prezes PAŻP, na World ATM Congress 2021 (fot. PAŻP)