iTEC oraz Eurocontrol podpisały porozumienie podczas World ATM Congress w Madrycie (fot. PAŻP)

iTEC oraz Eurocontrol podpisały porozumienie podczas World ATM Congress w Madrycie (fot. PAŻP)