Instytut Lotnictwa na XII Międzynarodowej Wystawie AIR FAIR 2019 (fot. ilot.edu.pl)

Instytut Lotnictwa na XII Międzynarodowej Wystawie AIR FAIR 2019 (fot. ilot.edu.pl)