Ilustracja zdolności produkcyjnych w kosmosie – reflektor dużej anteny (fot. Airbus)

Ilustracja zdolności produkcyjnych w kosmosie – reflektor dużej anteny (fot. Airbus)