ILot: Seminarium i dyskusja nad książką dr. inż. Jerzego Zięboraka „Studium katastrofy Liberator AL 523 Gibraltar 1943”

ILot: Seminarium i dyskusja nad książką dr. inż. Jerzego Zięboraka „Studium katastrofy Liberator AL 523 Gibraltar 1943”