Grzegorz Brychczyński - rok 1969

Grzegorz Brychczyński -  rok 1969