GM-1 "Gniady" w locie (fot. azp.com.pl)

GM-1 "Gniady" w locie (fot. azp.com.pl)