Gen.dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ i Janusz Janiszewski, p.o. Prezesa PAŻP (fot. PAŻP)

Gen.dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ i Janusz Janiszewski, p.o. Prezesa PAŻP (fot. PAŻP)