Garnizonowe obchody Święta Lotnictwa w 4 SLSz, fot. Agnieszka Garbacz / Klub 4. SLSz

Garnizonowe obchody Święta Lotnictwa w 4 SLSz, fot. Agnieszka Garbacz / Klub 4. SLSz