Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie dr hab. inż Witold Antoni Wiśniowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie dr hab. inż Witold Antoni Wiśniowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego