Dr inż. Maciej Zasuwa jest kierownikiem Laboratorium Symulatorów przy Wydziale MEiL PW (fot. BPI)

Dr inż. Maciej Zasuwa jest kierownikiem Laboratorium Symulatorów przy Wydziale MEiL PW (fot. BPI)