Cztery samoloty M-346 Bielik Sił Zbrojnych RP (fot. por. R.Suchy/CO MON)

Cztery samoloty M-346 Bielik Sił Zbrojnych RP (fot. por. R.Suchy/CO MON)