Co nowe rozporządzenie BVLOS oznacza dla lotnictwa załogowego? zdjęcie: U-Space Blueprint SESAR JU

 Co nowe rozporządzenie BVLOS oznacza dla lotnictwa załogowego? zdjęcie: U-Space Blueprint SESAR JU