centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego zmieniło podporządkowanie, fot. Agnieszka Garbacz / Klub 4. SLSz

centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego zmieniło podporządkowanie, fot. Agnieszka Garbacz / Klub 4. SLSz