Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (fot. zrpl.pl)

Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (fot. zrpl.pl)