Antonow An-2 w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (fot. PAŻP)

Antonow An-2 w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (fot. PAŻP)