Anna Midera, prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź (fot. zrpl.pl)

Anna Midera, prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź (fot. zrpl.pl)