Aleksandra Juda - Prezes Zarządu LOTAMS i Łukasz Siwiński - członek Zarządu (fot. Błażej Woliński)

Aleksandra Juda - Prezes Zarządu LOTAMS i Łukasz Siwiński - członek Zarządu (fot. Błażej Woliński)