75. Rocznica Zrzutów Alianckich na wzgórzu Dzielec (fot. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1PSP AK)

75. Rocznica Zrzutów Alianckich na wzgórzu Dzielec (fot. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1PSP AK)