50 Jubileuszowy Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki

50 Jubileuszowy Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki