Konsultacje PAŻP projektu wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154 i 155

Konsultacje PAŻP projektu wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154 i 155