4. SLSz: Major pilot Marek Stechni odszedł z Dowództwa, fot. Agnieszka Garbacz

4. SLSz: Major pilot Marek Stechni odszedł z Dowództwa, fot. Agnieszka Garbacz