Aeroklub Warszawski zaprasza na szkolenia lotnicze

(ogłoszenie nr 95181)
Imię: 
Aeroklub Warszawski
Telefon: 
22 834 93 35

Aeroklub Warszawski zapraszam wszystkich zainteresowanych na organizowane przez Aeroklub Warszawski szkolenia:

1/ Szkolenie do uprawnienia Cessna Set

W II połowie marca planujemy zorganizowanie szkolenia do uprawnienia Cessna Set. Dokładny termin i koszt szkolenia podamy w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje i zapisy: Ryszard Szułakiewicz, tel. 600 265 515, e-mail: ryszard.szulakiewicz@aeroklub.waw.pl.

2/ Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na instruktora samolotowego FI(A)

Terminy szkoleń instruktorskich w roku 2018:
14-15.04.2018
12-13.05.2018

Kandydat na instruktora samolotowego FI(A) musi:


1. Posiadać licencję CPL(A) lub co najmniej licencję PPL(A) oraz:

  • spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A),
  • wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy,
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • ukończone co najmniej 18 lat,
  • posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie; lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego,
  • posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie,
  • w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie;
  • wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a,
  • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach.

Szczegółowe informacje i zapisy: Ryszard Szułakiewicz, tel. 600 265 515, e-mail: ryszard.szulakiewicz@aeroklub.waw.pl.

3/ Teoretyczny kurs balonowy


Teoretyczny Kurs Balonowy planujemy zorganizować go w terminie  10-25  marca 2018 r. systemem sobotnio-niedzielnym. Koszt kursy wynosi 1000 złotych od osoby, minimalna liczba uczestników to 10 osób. Szczegółowych  informacji udziela Ryszard Kurowski, Przewodniczący Sekcji Balonowej AW. Zgłoszenia należy kierować mailowo:  r.kurowski@gmail.com lub telefonicznie: 669-498-523.