Szkolenie do Licencji Dyspozytora Lotniczego FDL

(ogłoszenie nr 63682)
Imię: 
PILEUS
Telefon: 
739 013 313

 Szkolenie do Licencji Dyspozytora Lotniczego

(FDL - Flight Dispatch Licence)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać Licencję Dyspozytora Lotniczego uprawniającą do samodzielnego wykonywania funkcji na stanowisku operacyjnym. Szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest szkolenie teoretyczne, podczas którego przekazywana jest odpowiednia wiedza oraz którego celem jest bezpośrednie przygotowanie kandydata na dyspozytora lotniczego do etapu drugiego - szkolenia praktycznego.

Szkolenie teoretyczne odbywa się metodą weekendową (sobota, niedziela) i realizowane jest w trakcie 12 zjazdów (weekendów). W jego skład wchodzi 11 przedmiotów, które w pełni pokrywają zakres materiału wymaganego na egzaminie państwowym na Licencję Dyspozytora Lotniczego: 

 •             PRAWO LOTNICZE ORAZ ZASADY I PROCEDURY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO
 •             OGÓLNA WIEDZA O STATKU POWIETRZNYM
 •             OSIĄGI
 •             MASA I WYWAŻENIE
 •             PLANOWANIE I MONITOROWANIE LOTU
 •             CZŁOWIEK MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
 •             METEOROLOGIA
 •             NAWIGACJA
 •             PROCEDURY OPERACYJNE
 •             ZASADY LOTU
 •             ŁĄCZNOŚĆ 


Szkolenie praktyczne
 to drugi etap. Umożliwia kandydatowi nabranie praktyki w podejmowaniu decyzji operacyjnych oraz w przygotowaniu planów lotu, rozwijając tym samym biegłość i wiarę we własne siły. Szkolenie praktyczne ma także rozwinąć umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy nabytej podczas szkolenia teoretycznego. Jest to także umożliwienie praktycznej nauki prowadzenia korespondencji radiowej i przełamania "stresu" z nią związanego.

Szkolenie praktyczne ma formę serii nadzorowanych ćwiczeń, w czasie których kandydaci mają możliwość rozwoju umiejętności podejmowania decyzji poprzez zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia teoretycznego. Na ćwiczenia składa się planowanie lotu w oparciu o analizę pogody, obliczenia paliwa i obciążenia, wybór pomocy nawigacyjnych, stosowanie się do przepisów, procedur i zmian do nich. Ćwiczenia są w maksymalnym stopniu realistyczne. Zapisy z wykonanych lotów, prognozy meteorologiczne, mapy, obserwacje pogody, wykorzystane są jako pomoc. Grupowe dyskusje w trakcie i po każdym ćwiczeniu rozwiewają wszelkie wątpliwości. Atutem szkolenia praktycznego jest także jego forma - zbliżona do egzaminu państwowego na licencję FDL, zdawanego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Szkolenie praktyczne odbywa się metodą weekendową (sobota, niedziela). Zaplanowane jest jako 2 zjazdy weekendowe rozdzielone 2-3 tygodniową przerwą metodyczną.

Po odbyciu szkolenia wydajemy abiturientom komplet zaświadczeń honorowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Organizator: Certyfikowany Ośrodek Szkolenia CTO Pileus (ULC  Nr PL / CTO - 7)

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Pankiewicza 3 (ścisłe centrum przy hotelu Mariot i Dworcu Centralnym)

Aktualne terminy szkoleń: www.pileus.eu (zakładka szkolenia)

Informacje i zapisy: tel. 22 393 11 40, kom. 739 013 313 (Kierownik Szkolenia), email: szkolenia@pileus.eu