Kierownik sekcji szybowcowej / zastępca HT d/s szybowcowych

(ogłoszenie nr 129523)

AEROKLUB WARSZAWSKI ogłasza rekrutację na stanowisko Kierownika sekcji szybowcowej / zastępcy HT d/s szybowcowych
Miejsce pracy:
Warszawa

Aeroklub Warszawski jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność w zakresie sportów lotniczych, szkoleń lotniczych, usług lotniczych, techniki lotniczej.

Opis stanowiska:

Kierownik sekcji szybowcowej jest odpowiedzialny za kierowanie działalnością sekcji szybowcowej, rozwój jej działalności, budżet sekcji, organizację pracy instruktorów szybowcowych oraz jak zastępca HT wykonuje zadania wynikające z certyfikatu ATO Aeroklubu.

Do jego obowiązków należy:

 • realizacja i rozwój działalności szkoleniowej, sportowej i lotniczej sekcji szybowcowej;
 • zarządzenie zespołem instruktorów;
 • planowanie i realizacja dni lotnych, kierowanie lotami;
 • odpowiedzialność za politykę jakości i przestrzeganie warunków certyfikatów;
 • współpraca z zarządem sekcji i dyrektorem Aeroklubu;

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom: 

 • licencja SPL z ważnymi uprawnieniami FI(S);
 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sporcie szybowcowym związane z działalnością szkoleniową;
 • znajomość zagadnień lotnictwa sportowego;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office;
 • dyspozycyjność.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • potwierdzone sukcesami i referencjami doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • doświadczenie w sporcie / działalności społecznej / organizacjach NGO.

Oferujemy:

 • pracę w jednym z największych ośrodków lotniczych w Polsce;
 • ciekawe i wymagające środowisko pracy (na lotnisku);
 • wynagrodzenie uzależnione od wyników.

Zainteresowane osoby proszone są przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: praca@aeroklub.waw.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego zastrzega możliwość prowadzenia spotkań z kandydatami przed upłynięciem terminu składania ofert.

W CV prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Warszawski
Telefon:
-
E-mail:
praca@aeroklub.waw.pl