Asystent Dyspozytora Lotniczego

(ogłoszenie nr 128050)

JetStory Sp. z o.o.  poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent Dyspozytora Lotniczego
 
Główne zadania na stanowisku:

  • Organizowanie obsługi naziemnej, monitorowanie i wymiana depesz ruchowych,
  • Uzupełnianie i aktualizacja dokumentacji operacyjnej/nawigacyjnej,
  • Archiwizacja dokumentacji,

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Ukończone szkolenie do uzyskania licencji FDL,
  • Umiejętności komunikacyjne,
  • Umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu,
  • Dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym,
  • Znajomość jęz. Angielskiego ( bezwzględny wymóg)

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 30.10.2020 na adres: praktyki_occ@jetstory.com (Prosimy o wskazanie w temacie e-mail „Asystent Dyspozytora”)
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę”.


Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
-w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: [•]
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych. Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 

Imię i nazwisko / Firma:
JetStory
Telefon:
-
E-mail:
praktyki_occ@jetstory.com