Kurs do uprawnienia INS(A) dla pilotów UL

(ogłoszenie nr 127974)
Imię: 
Pronar
Telefon: 
-

Podmiot szkolący nr 320RPS-04/2020 PRONAR planuje zorganizować na lądowisku w Narwi (EPHN) kurs do uprawnienia INS(A) dla pilotów UL.

Kurs teoretyczny planujemy zrealizować w dwóch zjazdach: od 06 do 15 i od 23 do 29 listopada.

Warunkiem jest zebranie przynajmniej pięciu kandydatów. Szczegóły pod adresem osl@pronar.pl